Kto je ten so psom?

Abeceda krížovkára definuje termín „ten so psom“ nasledovne: „človek, ktorý žije so psami, trénuje ich a snaží sa im porozumieť. Rozmýšľa, filozofuje, praktizuje a zdieľa svoje zistenia a postrehy.“

VIAC INFORMÁCIÍ

Raz vidieť je lepšie ako stokrát čítať, alebo ako sa to hovorí… skrátka, kto má radšej videá, krátke predstavenie nájdete tu:

https://youtu.be/AB32_DrteZQ

Ak máš niečo na srdci, napíš mi na martin@tensopsom.com