Haf

Ten so psom

Blog

Všetky Články »

Kto je ten so psom?

Abeceda krížovkára definuje termín „ten so psom“ nasledovne: „človek, ktorý žije so psami, trénuje ich a snaží sa im porozumieť. Rozmýšľa, filozofuje, praktizuje a zdieľa svoje zistenia a postrehy.“

VIAC INFORMÁCIÍ


Ak sa ti obsah páči a pomáha Ti, môžeš toho so psom za odmenu pozvať symbolicky na pivo (1 či 2, slovami dvanásť :)) pomocou tohoto tlačítka:


Ak máš niečo na srdci, napíš mi na martin@tensopsom.com