Kto je ten so psom?

Ten so psom = človek, ktorý žije so psami, trénuje ich a snaží sa im porozumieť. Rozmýšľa, filozofuje, praktizuje a svoje zistenia a postrehy zdieľa aj pomocou týchto stránok.

Raz vidieť je lepšie ako stokrát čítať, alebo ako sa to hovorí… skrátka, kto má radšej videá, krátke predstavenie nájdete v tomto videu. Komu sa chce čítať, pokračujte pod videom 🙂

https://youtu.be/AB32_DrteZQ

Nie som skalným zástancom žiadnej konrétnej tréningovej ideológie. Snažím sa učiť sa rôzne techniky – rozširovať si obzory. Primárne ma zaujíma „dobrý“ výsledok, ktorý pre mňa reprezentujú tieto tri body:

  • Človek (psovod) je spokojný
  • Pes netrpí, nestráda…
  • Dvojica človek a pes nie sú hrozbou alebo neobťažujú svoje okolie

Myslím si, že k tomuto výsledku môže viesť viacero ciest. Rovnako tak akákoľvek metodika môže viesť k nežiaducemu výsledku. Mám také motto, že „aj pamlskom môžeme ublížiť, aj elektronickým obojkom môžeme pomôcť“. Vždy záleží na konkrétnej stuácii a vždy treba vedieť čo robíme.